Veterinaire behandeling

Uw paard staat onder constante begeleiding van twee paardendierenartsen, die zich extra hebben toegelegd op de revalidatie van paarden. Dit houdt in dat uw paard op de Hofstede elke diergeneeskundige behandeling kan ondergaan. Door de aanwezigheid van alle benodigde medische apparatuur is het mogelijk de voortgang van de revalidatie te controleren.

Enkele voorbeelden:
Een paard met een ernstige grote wond die een intensieve behandeling nodig heeft, kan op de Hofstede in een voor het paard rustige omgeving deze behandeling ondergaan. Ook hier zal vanuit verschillende disciplines het probleem aangepakt worden. Allereerst zullen de dierenartsen de medicijnen bepalen, toedienen en de wond behandelen en eventueel verbanden aanleggen. Wanneer de revalidatie vordert kan er een plan gemaakt worden voor de mate van beweging van het paard, waarbij ook de fysiotherapeut ondersteunend kan behandelen.

Een paard met de klacht staken en veel verzet tijdens het rijden waarbij de diagnose kissing spines vastgesteld is zou een revalidatieplan kunnen krijgen waarbij het onderzoek en de behandeling door de dierenarts en fysiotherapeut verzorgd worden. Het paard zal daarbij in de Equine-Aquatrainer werken aan verbetering/verandering van de houding en manier van bewegen. De vorderingen worden tussentijds steeds gecontroleerd en als het paard er aan toe is zullen de stappen naar longeren en rijden gemaakt worden. Hierbij worden naast de ruiter en de trainer ook de zadelmaker ingeschakeld om de voortgang zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.