Diagnostiek

Voordat uw paard het revalidatie traject in gaat, is het belangrijk dat bekend is wat er met het paard aan de hand is. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar: het kan zijn dat uw dierenarts een diagnose gesteld heeft bij uw paard en vervolgens in overleg met u en ons revalidatieteam de revalidatiebehandeling bespreekt op de Hofstede. Er zal dan ook tijdens de revalidatie contact gehouden worden met uw dierenarts. Een andere mogelijkheid is dat vanuit fpc de Hofstede en diergeneeskundig centrum De Vallei het onderzoek gedaan wordt waarna in overleg met u de revalidatie kan starten.

Door de directe samenwerking van de verschillende disciplines, denk aan paardenartsen, paardenfysiotherapeut, hoefsmid, zadelmaker en ruiter, is het mogelijk om een uitgebreid onderzoek bij uw paard uit te voeren waarbij alle facetten die mogelijk een oorzaak kunnen zijn voor het probleem bij uw paard gecontroleerd en behandeld worden. Voor het onderzoek zijn er uitgebreide mogelijkheden aanwezig, denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen-, echografisch en thermografisch onderzoek.

Thermografie

Het paard produceert warmte die hij afstaat aan de omgeving. De schakel tussen de warmte productie en de omgeving is de huid. Het lichaam van het paard is voor zijn warmteregulatie afhankelijk van de warmte afgifte via de huid. Thermografie is een efficiënte techniek om de temperatuursverdeling in de huid vast te leggen en te bestuderen.

Equine thermografie is een methode van diagnostische beeldvorming waarbij de warmtepatronen in de huid van het paard worden gedetecteerd en vastgelegd, zowel visueel als kwantitatief. De thermografie detecteert veranderingen in de temperatuur van de huid en kan dus zowel standaard als aanvullend gebruikt worden in het lichamelijk onderzoek van het paard (met name het kreupelheidsonderzoek). Deze beeldvorming kan een zeer waardevolle aanvulling zijn in combinatie met veelgebruikte beeldvorming als röntgen en echo, daar er een fysiologische verandering gekoppeld kan worden aan een anatomische verandering zoals weergegeven in röntgen of echobeelden Bij de beoordeling van de thermografische beelden wordt uitgegaan van de symmetrie in het lichaam. Afwijkingen kunnen worden vastgesteld bij asymmetrie in het warmte beeld of bij duidelijke hypertherme spots.